Wortels van wetenschap

6 februari 2019, Paleis der Academiën, Brussel

De toekomst van fundamenteel onderzoek in Vlaanderen

Fundamenteel en toegepast onderzoek zijn allebei nodig voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Hetzelfde geldt voor onderzoeker-gedreven en agenda-gedreven wetenschap. Een goed evenwicht tussen de verschillende vormen is daarbij cruciaal. Met een gezamenlijk evenement op 6 februari willen de Jonge Academie en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) het belang van fundamenteel en ongericht onderzoek in de verf zetten, met aandacht voor de context waarin dit best kan gedijen. Op dit evenement wordt ook het Standpunt Onderzoeker-gedreven wetenschap — analyse van de situatie in Vlaanderen voorgesteld.

Programma
Voorwoord door Lieve Van Hoof, covoorzitter Jonge Academie

Wortels van wetenschap
Toelichting bij het beeld door Sylvia Wenmackers, Jonge Academie

Begrijpen is menselijk. Een sterrenkundige blik op wetenschap.
Keynote door Vincent Icke, astrofysicus en beeldend kunstenaar

Onderzoek-gedreven wetenschap. Analyse van de situatie in Vlaanderen
Voorstelling van het KVAB-standpunt door Dirk Van Dyck, hoofdauteur

Panelgesprek over fundamenteel onderzoek, met:

  • Jo Bury, Managing director VIB
  • Wouter De Geest, CEO BASF Antwerpen en voorzitter VOKA
  • Gita Deneckere, gewoon hoogleraar Geschiedenis, KVAB, decaan Letteren & Wijsbegeerte UGent
  • Karen Maex, gewoon hoogleraar Materials Physics for Nanoelectronics, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam
  • Dirk Van Dyck, gewoon hoogleraar Fysica UAntwerpen, KVAB, ondervoorzitter VARIO
  • moderator: Annelies Beck

Slotwoord door Koen Verlaeckt, secretaris-generaal VLIR