Inrichten nieuwe opleiding

Universiteiten kunnen, binnen hun onderwijsbevoegdheid, nieuwe opleidingen aanbieden, op voorwaarde dat de Vlaamse regering die erkent. Een nieuwe opleiding moet daartoe, naast de interne procedure binnen de universiteit, een externe procedure doorlopen. Deze procedure bestaat uit drie stappen: de macrodoelmatigheidstoets, de toets nieuwe opleiding en erkenning door de Vlaamse regering. In geval van een nieuwe initiële bachelor- of masteropleiding wordt er parallel met de uitbouw van de nieuwe opleiding een bestaande initiële bachelor- of masteropleiding afgebouwd. De universiteit kan wel een aanvraag tot vrijstelling van die verplichte afbouw indienen.

I. Macrodoelmatigheidstoets

31 januari van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarin de universiteit de opleiding op zijn vroegst wil aanbieden

  • De universiteit dient een aanvraagdossier macrodoelmatigheid in bij het VLIR-secretariaat.
  • Het aanvraagdossier macrodoelmatigheid wordt opgebouwd volgens de Richtlijnen aanvraagdossier Macrodoelmatigheid’ van de Commissie Hoger Onderwijs (CHO).
  • Indien bij de aanvraag Nieuwe opleiding geen bestaande opleiding wordt afgebouwd, dient de universiteit een aanvraag tot vrijstelling van de verplichte afbouw van een initiële bachelor- of masteropleiding in volgens de Richtlijnen aanvraagdossier vrijstelling verplichte afbouw opleiding van de CHO.

februari van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarin de universiteit de opleiding op zijn vroegst wil aanbieden

  • Behandeling dossier en formuleren advies macrodoelmatigheid door werkgroep Opleidingsaanbod, de vicerectoren Onderwijs en VLIR.

1 maart van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarin de universiteit de opleiding op zijn vroegst wil aanbieden

  • VLIR bezorgt het aanvraagdossier macrodoelmatigheid en, indien van toepassing, het aanvraagdossier vrijstelling verplichte afbouw en zijn advies macrodoelmatigheid aan de CHO.

1 mei van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarin de universiteit de opleiding op zijn vroegst wil aanbieden

  • De CHO brengt haar oordeel over de macrodoelmatigheid uit.

VLIR-procedure advies Macrodoelmatigheid
CHO Richtlijnen Macrodoelmatigheid
CHO Richtlijnen Vrijstelling verplichte afbouw

II. Toets nieuwe opleiding

binnen 15 dagen na ontvangst van een positief oordeel van de CHO over de macrodoelmatigheid

  • De universiteit dient een dossier TNO in bij de NVAO.
  • Het dossier is opgebouwd conform het beoordelingskader Toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie.

binnen 4 maanden na ontvangst van de aanvraag

  • NVAO oordeelt conform het beoordelingskader TNO.

NVAO beoordelingskader TNO

III. De Vlaamse regering beslist.

binnen een ordetermijn van 30 dagen die ingaat de dag na de dag van de ontvangst van het positief toetsingsbesluit en het onderliggend beoordelingsrapport van de accreditatie-organisatie