Inrichting onderzoeksmaster

Aanvraag tot inrichting van een onderzoeksmaster van 120 studiepunten. Het gaat om een uitbreiding van de studieomvang van een bestaande masteropleiding van 60 studiepunten.

8 maart 2023

  • De universiteit bezorgt een aanvraagdossier aan het VLIR-secretariaat.
  • Het dossier wordt opgebouwd conform het NVAO operationeel kader Inrichting onderzoeksmaster.

maart – april 2023

  • Bespreking en goedkeuring door de werkgroep Onderwijs, VLIR en VLUHR.

uiterlijk 30 april 2023

  • VLUHR dient het dossier in bij de Vlaamse regering.

vóór 1 december 2023

  • De Vlaamse regering vraagt advies aan de NVAO en neemt op basis van het NVAO-advies en het ingediende dossier een beslissing betreffende de inrichting van de onderzoeksmaster.

VLIR-procedure en timing dossiers inrichting onderzoeksmaster, indiendatum april 2023
NVAO operationeel kader, Inrichting onderzoeksmaster