Charter Grensoverschrijdend gedrag

Onder impuls van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, hebben de voorzitters van VLIR en VLHORA op 21 maart 2018 een charter ondertekend over dit thema. Het charter heeft uiting aan het engagement van de hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen om verder te werken aan een duurzaam beleid rond grensoverschrijdend gedrag en zal functioneren als een leidraad om bestaande procedures te stroomlijnen. Er wordt een duidelijk signaal gegeven dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt aanvaard en dat klachten en de opvolging ervan ernstig worden genomen.

Charter Grensoverschrijdend gedrag