Dag van de Wetenschap 2019

Persbericht – 22 november 2019

U komt toch ook naar de Dag van de Wetenschap op zondag 24 november ? Naar jaarlijkse gewoonte openen de Vlaamse universiteiten samen met tal van andere partners hun deuren. Aan het geïnteresseerde publiek en in het bijzonder aan jongeren geven zij die dag een inkijk in de wondere wereld van wetenschap en innovatie. En, uiteraard willen zij die dag ook de creativiteit en de nieuwsgierigheid prikkelen, de basisingrediënten voor een loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek.

Uit de wetenschapsbarometer 2018 blijkt dat 9 op de 10 Vlamingen wetenschap belangrijk vindt en dat er een groot vertrouwen is in de wetenschap en de gunstige impact ervan op welvaart en welzijn. De expertisecellen wetenschapscommunicatie van de universiteiten en hogescholen zetten al jaren in op het toegankelijker maken van onderzoek en op direct contact tussen de burger en de wetenschapper. Dankzij de vrijwillige inzet van meer dan 1.000 wetenschappers, docenten en stafmedewerkers, organiseren ze jaarlijks meer dan 500 activiteiten en bereiken ze meer dan 100.000 mensen.

Wetenschapscommunicatie gaat veel breder dan alleen maar het informeren van het publiek over de resultaten van onderzoek. Met burgerwetenschap (citizen science) willen de universiteiten ook de burger actief betrekken bij het uitvoeren van grootschalig onderzoek. En, natuurlijk moet er ook voldoende aandacht zijn voor STEM-opleidingen en de manier waarop deze beloftevolle jongeren zich voorbereiden op een kennisloopbaan.

“Als universiteiten zijn we verheugd over de klemtoon die de Vlaamse Regering legt op de versterkte betrokkenheid van de samenleving bij de wetenschap. Dit past perfect in de quadruple helix benadering op innovatie: voortdurende kruisbestuiving en interactie tussen overheid, kennisinstellingen, bedrijven en de samenleving. De nieuwe convenant die de regering afsloot met onze universiteiten voor de periode 2019-2023 komt met een verhoging van het budget tot 2 miljoen euro.”, zegt Luc Sels, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

“Niet alleen binnen het beleidsdomein Wetenschap en Innovatie is er groeiende aandacht voor wetenschapscommunicatie”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. “De ministers van Onderwijs en Innovatie kondigen aan om samen het nieuwe STEM-actieplan te realiseren. Als universiteiten zetten we daar graag mee onze schouders onder. Kennis is de sleutel voor welvaart en welzijn. Onze universiteiten vervullen daarin een sleutelrol.”

Meer info: www.dagvandewetenschap.be