Dierproeven

Persbericht – 3 december 2019

Maximale transparantie over dierproeven voor wetenschappelijk onderzoek is een must voor de Vlaamse universiteiten. Zij zetten eveneens resoluut hun schouders onder de beleidsambitie van de Vlaamse Regering voor de ontwikkeling van alternatieve onderzoeksmethoden.

Vandaag kondigt de Belgische Raad voor Proefdieronderzoek BCLAS aan dat 19 Belgische onderzoekscentra de transparantieverklaring inzake proefdieronderzoek hebben ondertekend. Onder hen vanzelfsprekend ook de vijf Vlaamse universiteiten. Baanbrekend biomedisch onderzoek blijft immers nodig om mensen met kanker en ziektes zoals dementie of Parkinson een kwaliteitsvolle toekomst te geven. Hiervoor is onderzoek nodig om lichaams- en ziekteprocessen beter in kaart te brengen. Voor bepaalde delen van dat onderzoek zijn ook vandaag nog proefdieren nodig. Ook blijft het een uitdaging om ziekten te bestrijden bij dieren.

“Door open te communiceren willen we meer duidelijkheid scheppen over wanneer, hoe en waarom experimenten met dieren nog noodzakelijk zijn en welke initiatieven er genomen worden om het aantal gebruikte dieren te verminderen en de dierproeven te verfijnen of ze te vervangen door degelijke alternatieve methoden”, zegt Luc Sels, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

De transparantieverklaring onderstreept het belang dat de universiteiten hechten aan dierenwelzijn. “Onze leden verwelkomen de strategische doelstellingen van de Vlaamse Regering, zoals verwoord in de beleidsnota Dierenwelzijn. Wij verwelkomen de vraag om alternatieve onderzoeksmethoden te stimuleren en te inventariseren en zijn vragende partij om mee aan te schuiven aan de aangekondigde rondetafel”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

“We rekenen ook op de Vlaamse Regering om de nodige financiering ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van alternatieve methoden, waardoor de inzet van proefdieren verder kan worden gereduceerd”, aldus nog Luc Sels.

De tekst van de Transparantie-overeenkomst is beschikbaar op de website van BCLAS (Belgian Council for Laboratory Animal Science): klik hier.