Educatieve master

Persbericht – 29 maart 2019

Educatieve master: diploma van leraar nu ook op masterniveau

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geeft groen licht aan 37 educatieve masteropleidingen voor de universiteiten. Vanaf het academiejaar 2019-2020 zullen studenten het diploma van leraar op masterniveau kunnen behalen. Met de campagne ‘Laat de leraar in je los’ wil de Vlaamse Interuniversitaire Raad de nieuwe educatieve masters in de verf zetten. De educatieve masters beantwoorden aan de maatschappelijke vraag naar sterke leraren voor een excellent onderwijs.

Hervorming lerarenopleiding
De voorbije jaren werd de lerarenopleiding op vraag van onderwijsminister Hilde Crevits grondig hervormd. Vandaag volgen kandidaat-leraren die eerder een universitair diploma behaalden de specifieke lerarenopleiding aan de universiteit of in een CVO. Vanaf volgend academiejaar kunnen deze kandidaten uitsluitend nog bij de universiteiten terecht voor een educatieve masteropleiding die gericht is op lesgeven aan leerlingen uit de hogere graden van het secundair onderwijs.

Verschillende trajecten
In vergelijking met de huidige situatie kunnen studenten een vervroegde en positieve keuze maken voor het lerarenberoep, en meteen na de academische bachelor kiezen voor een educatieve master. Zij kunnen dit doen na het volgen van een keuzepakket onderwijs dat in bijna alle bacheloropleidingen aangeboden wordt.
Indien afgestudeerde domeinmasters ook leraar willen worden kunnen zij bijkomend de educatieve masteropleiding volgen via een verkort traject van 60 studiepunten. Zij behalen dan een tweede masterdiploma.

Een sterke start in het onderwijs
De educatieve masters zijn academische opleidingen waarin vakdomein (economie, chemie, talen ,…) en leraarschap nauw verweven zijn. De optimale voorbereiding op een carrière in het onderwijs wordt gegarandeerd door de sterke focus op vakdidactiek, waardoor studenten sterk aan de start komen. Door het in praktijk brengen van onderzoeksvaardigheden worden studenten opgeleid om creatief het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Daarnaast worden studenten voorbereid op het opnemen van taken in het kader van schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie.

Een breed inzetbare professional
De educatieve master is een volwaardige masteropleiding waarmee afgestudeerden een carrière kunnen uitbouwen in het secundair onderwijs en het volwassenen- en het hoger onderwijs. De educatieve master is daarnaast breed inzetbaar op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld voor vormingsopdrachten in bedrijfscontexten of in socio-culturele sector. Uiteraard biedt de opleiding ook perspectieven in het specifieke vakgebied. Met de educatieve master kan je alle richtingen uit op de arbeidsmarkt.

Laat de leraar in je los
In aanloop naar de start van de nieuwe educatieve masters wordt een online mediacampagne gelanceerd.. Met de slogan ‘Laat de leraar in je los’ wil VLIR zich met een wervende en sensibiliserende boodschap richten tot de volgende generatie van leraren. De campagne wil ook het maatschappelijke belang benadrukken van academisch opgeleide, gepassioneerde, betrokken en bekwame leraren die een meerwaarde kunnen bieden in de schoolcontext.
“We richten ons op jongeren die niet alleen gepassioneerd zijn door een vak, zoals economie, chemie of sport, maar die ook graag die kennis willen delen met anderen. Met de educatieve master verdiepen en verbreden ze hun kennis van een vakgebied én worden ze klaargestoomd om les te geven. Een master met een extra dus!”, vertelt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR.

Voor de campagnewebsite: klik hier.