Gelijkekansenrapport 2018

Persbericht – 10 december 2018

Democratische en toegankelijke universiteiten, waar iedereen met academisch talent terecht kan

Op de dag van de mensenrechten publiceert de Vlaamse Interuniversitaire Raad zijn vijfde Gelijkekansenrapport

In vergelijking met het vierde rapport (2015) hebben de Vlaamse universiteiten een grote stap voorwaarts gezet: diversiteitsbeleid is nu veel meer geïntegreerd in de beleidsstrategie van de instellingen. Alle universiteiten voeren een specifiek kansengroepenbeleid met bijzondere aandacht voor gender, studenten met een migratie-achtergrond, studenten met een functiebeperking en werkstudenten. Er zijn ook specifieke maatregelen voor LGBT+, studenten die als eerste in hun familie gaan studeren en studenten die het financieel moeilijk hebben. Daarnaast zag ook de interuniversitaire masteropleiding Gender en diversiteit het licht.

In maart 2018 ondertekenden VLIR en VLHORA een charter over grensoverschrijdend gedrag. Het document vertolkt het engagement van de hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen om verder te werken aan een duurzaam beleid rond grensoverschrijdend gedrag en functioneert als leidraad om bestaande procedures te stroomlijnen.

De VLIR-werkgroep Gelijke kansen werkt momenteel aan een actieplan Vluchtelingen dat focust op de specifieke problematiek van midden- en hooggeschoolde vluchtelingen.

Met uitzondering van de genderdimensie, waar we een trage maar gestage groei zien in het aandeel vrouwelijke professoren binnen het zelfstandig academisch personeel (van 20% in 2010 tot 26% in 2017), zijn kansengroepen nog steeds moeilijk in cijfers te vatten. De VLIR-werkgroep Gelijke kansen heeft intussen bindende afspraken gemaakt over een eenduidige registratie. Vanaf het academiejaar 2018-2019 verzamelen de Vlaamse universiteiten vergelijkbare gegevens. Vanaf 2020 zullen we kunnen beschikken over betrouwbare cijfers waarmee het diversiteitsbeleid voor het gehele Vlaams hoger onderwijs kan worden gemonitord.

Het volledige rapport is beschikbaar als download op de pagina: www.vlir.be/geljke-kansen.

Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen, voorzitter VLIR: De leden van de universitaire gemeenschap, studenten en personeel, vertonen een grote variatie aan kenmerken, die ieder van hen uniek maken. Of ze nu man of vrouw zijn, als tiener dan wel als vijftiger instromen, tot de zoveelste generatie academici behoren of als eerste uit de familie studeren, thuis Nederlands of een andere taal spreken, al dan niet Belg zijn, een functiebeperking hebben, hetero of holebi zijn, … de universiteit wil iedereen die er de capaciteiten voor heeft een volwaardige kans geven om zich academisch te ontwikkelen.

Koen Verlaeckt, secretaris-generaal VLIR: Vanaf 2020 zullen we kunnen beschikken over vergelijkbare, duidelijke en betrouwbare cijfers voor Vlaanderen. Essentiële beleidsinformatie die ons eindelijk in staat zal stellen om het diversiteitsbeleid te monitoren en historische tijdreeksen op te bouwen.