Gender in academia

Persbericht, 26 juni 2019

Rectoren scherpen hun engagementen aan voor meer gendergelijkheid

De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten ondertekenen op 26 juni 2019 een charter Gender in Academia. Het document werd opgesteld door de Jonge Academie (JA) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Het bouwt voort op de lopende inspanningen van de universiteiten en beoogt een snellere transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld.

Het Vlaamse interuniversitaire actieplan inzake gendergelijkheid dateert van 2013. De vijf universiteiten boekten de voorbije jaren vooruitgang op dit vlak in de verschillende personeelsgeledingen. Wanneer de huidige koers behouden blijft, duurt het echter nog minstens tot 2050 voor er sprake kan zijn van daadwerkelijk genderevenwicht onder het academisch personeel in onze universiteiten. “Daarom willen de rectoren hun engagementen voor meer gendergelijkheid aanscherpen en waar nodig een versnelling hoger schakelen. De campagne Wetenschap= M+V+X van de Jonge Academie vormt daartoe een uitstekende gelegenheid.”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR.

Onderzoek toon aan dat onbewuste vooroordelen (implicit bias) ten opzichte van de capaciteiten en prestaties van M, V en X één van de belangrijkste oorzaken vormen voor het gebrek aan doorstroming van talent. Daarom lanceerde de Jonge Academie op 11 februari 2019 de campagne Wetenschap = M+V+X, waarmee de aandacht gevestigd werd op onbewuste vooroordelen en de impact ervan op de genderdiversiteit aan onze universiteiten.

Het charter werd opgesteld door een gemengde werkgroep van VLIR en de Jonge Academie onder het voorzitterschap van Veerle Draulans en Heleen Dewitte. Het omvat vijf concrete en wetenschappelijk gefundeerde actielijnen, gericht op:

  • het creëren van meer bewustzijn, onder meer door het aanbieden van vormingspakketten over genderdiversiteit, loopbaanhindernissen en onbewuste vooroordelen;
  • het screenen en waar nodig bijsturen van bevorderings- en aanwervingsprocedures;
  • het realiseren van gelijke vertegenwoordiging in raden en commissies;
  • het aanbieden van een werkbare werkcultuur voor iedereen, onder meer door de combinatie van werken binnen een academische setting en zorg- en privé-engagementen beter op elkaar af te stemmen;
  • het systematisch monitoren van de evolutie van de genderbalans.

“Vandaag willen we ons engagement inzake gendergelijkheid vernieuwen en de uitvoering versnellen. Gender-gemengde academische teams komen vaker tot meer creatieve en innovatieve oplossingen. Het wegwerken van belemmeringen die genderdiversiteit in de weg staan, is dan ook iets wat onze hele gemeenschap aanbelangt”, aldus Herman Van Goethem, voorzitter van VLIR.

Charter Gender in academia