IJkingstoetsen 2020

Persbericht – 6 mei 2020

Bijsturing van de ijkingstoetsen in functie van de COVID-19 crisis

Studiekiezers uit het secundair onderwijs moeten ook in deze uitzonderlijke omstandigheden kunnen deelnemen aan een ijkingstoets. De universiteiten hebben dan ook beslist om hun planning en aanpak voor de editie 2020 bij te sturen.

Jaarlijks worden er in Vlaanderen ijkingstoetsen georganiseerd op de campussen van de Vlaamse universiteiten. De ijkingstoetsen richten zich tot studiekiezers in de overgang naar het academisch hoger onderwijs. Deelname gebeurt hierbij doorgaans op schriftelijke basis in twee deelnamesessies, begin juli en einde augustus. In 2019 namen er 3.906 unieke deelnemers deel. Voor een beperkt aantal bachelors geldt dat deelname aan een ijkingstoets een voorwaarde voor inschrijving is: dit is het geval van de bachelors burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde. Deelname is in dit geval dus verplicht.

Deelname aan een ijkingstoets laat immers toe de verwachtingen van de studenten helder te stellen en hen bekend te maken met de academische identiteit van de opleiding. Via deelname en feedback kunnen studenten bewust nadenken over de gemaakte keuze: zij kunnen deze bevestigd zien, hun kennis en vaardigheden gericht bijwerken via de door de universiteit aangereikte remediëringsmogelijkheden, of hun keuze bijsturen.

De eerste sessie, oorspronkelijk voorzien op 1 juli 2020, wordt geannuleerd. De ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde zullen daarentegen schriftelijk afgenomen worden op 29 augustus 2020 en 12 september 2020 op de campussen van VUB, UAntwerpen, KU Leuven en UGent. Conform de organisatie van de examens nemen de universiteiten zo veel mogelijk maatregelen om de afname van deze toetsen in veilige omstandigheden, met respect voor de op dat moment geldende regels inzake fysieke afstand.

Alle andere ijkingstoetsen worden dit jaar digitaal afgenomen. Dit is ook het geval van de ijkingstoetsen industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen. De verplichte deelname aan een ijkingstoets voor deze bachelors wordt verdaagd naar 2021. De online deelname wordt voorzien op 24 of 31 augustus.

Een heel aantal leerlingen schreven reeds in voor een ijkingstoets. Zij worden in de komende weken gecontacteerd per mail en kunnen, na het annuleren van hun huidige inschrijving, opnieuw inschrijven vanaf 1 juni 2020. De inschrijvingen worden dit jaar afgesloten op 31 juli voor de schriftelijke toetsen en op 15 augustus voor de online toetsen. Alle communicatie omtrent de organisatie gebeurt via de website www.ijkingstoets.be. Leerlingen die meer informatie wensen kunnen ook op de website terecht voor vragen.

Bovenstaande beslissingen laten alle studiekiezers toe om ondanks de bijzondere omstandigheden toch feedback te krijgen over hun opleidingsspecifieke startcompetenties.