IJkingstoetsen zitten in de lift

Persbericht – 28 augustus 2019

IJkingstoetsen zitten in de lift: 30% meer inschrijvingen

Op 31 augustus 2019 worden er ijkingstoetsen voor verschillende opleidingen afgenomen op de campussen van Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel. Maar liefst 1096 leerlingen schreven zich in voor een van de vijf ijkingstoetsen waarvoor er na de eerste sessie van 2019 op 1 juli een tweede deelnamemogelijkheid voorzien wordt op 31 augustus.

Mooie gemiddelde resultaten
Zoals geweten is deelname aan een ijkingstoets een voorwaarde voor inschrijving in de bachelors Burgerlijk ingenieur, Burgerlijk ingenieur-architect en Diergeneeskunde. Daarnaast worden er voor verschillende andere academische bachelors ijkingstoetsen aangeboden (zie www.ijkingstoets.be voor het volledige aanbod). De editie van 1 juli 2019 kenmerkte zich door mooie gemiddelde resultaten op verschillende ijkingstoetsen. Zo haalden de 1032 deelnemers aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur gemiddeld een score van 11.08/20, wat zich vertaalde in een slaagpercentage van 64%. De stabiele gemiddelde resultaten zijn een duidelijke indicatie van het betrouwbare en valide karakter van deze toets.

Een grote stijging in de inschrijfaantallen
De editie van 2019 laat met 4600 inschrijvingen een stijging van bijna 30% in inschrijfaantallen optekenen. De universiteiten zijn hier tevreden mee: deelname aan een ijkingstoets laat immers toe de verwachtingen van de studenten helder te stellen en hen bekend te maken met de academische identiteit van de opleiding. Via deelname en uitgebreide feedback kunnen studenten bewust nadenken over de gemaakte keuze: zij kunnen deze bevestigd zien, hun kennis en vaardigheden gericht bijwerken via de door de instelling aangereikte remediëringsmogelijkheden, of hun keuze bijsturen.
Na deelname worden de aspirant-studenten actief ondersteund: zij ontvangen binnen de 7 dagen na afleggen van de ijkingstoets persoonlijke feedback per e-mail met een verwijzing naar verdere begeleiding. Zij kunnen ook bij de diensten studiebegeleiding van de Vrije Universiteit Brussel, de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen terecht om hun resultaat mondeling te bespreken.

Een onderbouwde keuze via deelname
Via deelname aan een ijkingstoets ontvangen studenten handvaten bij de reflectie over hun keuze, en, zoals bleek uit het evaluatierapport van de eerste verplichte editie van vorig jaar, te activeren om meer inspanningen te leveren tijdens het academiejaar. De ijkingstoets gekoppeld aan begeleiding en remediëring is dus een uitgelezen instrument om een goede studiekeuze te ondersteunen en kan op deze manier mee een antwoord bieden op de waargenomen studieduurverlenging.