Nieuwe voorzitter

Persbericht – 30 augustus 2019

Rector Luc Sels vanaf 1 september nieuwe voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad

Het voorzitterschap van de Vlaamse Interuniversitaire Raad wordt via een toerbeurtregeling opgenomen door de rector van een Vlaamse universiteit, en dit voor een duurtijd van twee jaar. Op 1 september neemt Luc Sels, rector van de KU Leuven, de fakkel over van Herman Van Goethem, rector van de UAntwerpen.

Rector Van Goethem kijkt met tevredenheid terug op zijn voorzitterschap: “In die twee jaar is de samenwerking tussen de universiteiten beduidend hechter geworden. Dat is voor een deel te wijten aan de persoonlijke chemie tussen de collega’s, maar ook door het besef dat we samen zwaarder kunnen wegen op de beleidsagenda als we de violen stemmen. Zo konden we tijdens de afgelopen regeerperiode de onderhandelingen met de Vlaamse regering over nieuwe verdeelsleutels voor het Bijzonder Onderzoeksfonds en het Industrieel Onderzoeksfonds met succes afronden.”

“De start van mijn voorzitterschap spoort met het begin van een nieuwe Vlaamse regeerperiode. Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s in de andere universiteiten een actieve bijdrage te blijven leveren aan het welzijn en de welvaart in onze samenleving”, zegt inkomend voorzitter Luc Sels. “De uitdagingen zijn groot, maar we blijven met vereende krachten mee bouwen aan het Vlaanderen van morgen. De Vlaamse Interuniversitaire Raad ziet zich meer dan ooit als een geprivilegieerde gesprekspartner voor de regering.”