Organisatie van het academiejaar 2020-2021

Persbericht – 3 juli 2020

Van bij de aanvang van de coronacrisis hebben de Vlaamse universiteiten snel geschakeld om hun activiteiten op het vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening aan te passen aan de drastisch gewijzigde realiteit. Doorheen de crisis hebben de rectoren voortdurend met elkaar afgestemd en informatie uitgewisseld. Zo kwam ook het interuniversitair kader voor de organisatie van volgend academiejaar tot stand, dat we hier presenteren.

De coronacrisis heeft de veerkracht van de Vlaamse universiteiten nog maar eens duidelijk gemaakt. De call to action van de wetenschappelijke experten en rectoren van 12 maart 2020 was een katalysator in het afkondigen van de nationale veiligheidsmaatregelen. Eensgezind beslisten de universiteiten om de rest van het academiejaar 2019-2020 digitaal te laten verlopen. Zij pleitten bij de overheid voor een nooddecreet om de rechten van studenten en onderwijsverstrekkers te waarborgen, en organiseerden regelmatig overleg met de experten van de GEES. De universiteiten stemden onderling af bij het uitwerken van de veiligheidsprotocollen die de organisatie van de examens in de veiligst mogelijke omstandigheden laten verlopen voor studenten en personeelsleden. Zij werkten ook het bijgevoegde interuniversitair kader uit dat moet toelaten om het academiejaar 2020-2021 in veilige, werkbare en beheersbare omstandigheden te laten verlopen.

Hoe de corona-epidemie in het academiejaar 2020-2021 zal evolueren, is vanzelfsprekend erg onzeker. Gezien de schaal van hun activiteiten en de complexiteit van de planning van een academiejaar kunnen de universiteiten het zich niet veroorloven om veel aan het toeval over te laten. Zij opteren voor een preventieve aanpak door de basisprincipes van fysieke afstand en hygiƫne in hun benadering van het volgende academiejaar te incorporeren. Zij streven tevens naar een zekere normalisering van de onderwijsactiviteiten en het campusleven, om studenten zo maximaal te kunnen ondersteunen in hun studievoortgang en welbevinden.

Omwille van de instellingsverschillen kunnen de gevolgde benadering en de gehanteerde parameters van universiteit tot universiteit verschillen. Alle Vlaamse universiteiten engageren zich om de in het kader gespecifieerde basisregels te respecteren en als uitgangspunt te hanteren bij de organisatie van het academiejaar. Deze uitgangspunten zullen, vanuit het virologisch, epidemiologisch, biostatistisch en niet in het minst ook vanuit onderwijskundig-pedagogisch onderzoek waar diezelfde universiteiten in excelleren, verder worden verfijnd en in concrete keuzes worden geoperationaliseerd.

De rectoren van de Vlaamse universiteiten overleggen volgende week met de experten van de GEES om het kader voor het volgend academiejaar af te toetsen aan de laatste inzichten.

Uitgangspunten voor het academiejaar 2020-2021