Schrappen genderstudies in Hongarije

Persbericht – 3 september 2018

Schrappen genderstudies in Hongarije

De Vlaamse universiteiten drukken hun bezorgdheid uit over de beslissing van de Hongaarse regering om, vanaf het academiejaar 2019-2020, het masterprogramma Genderstudies te schrappen van de lijst van geaccrediteerde universitaire opleidingsprogramma’s. De rectoren van de Vlaamse universiteiten hopen dat deze beslissing snel zal worden teruggeschroefd.

De beslissing van de Hongaarse regering werd genomen zonder overleg met de betrokken universiteiten. Het schrappen van het programma aan de ELTE University en de Central European University betekent dat niemand in Hongarije een academische graad kan behalen in dit vakgebied. Genderstudies zijn een wetenschappelijke discipline die wereldwijd wordt gedoceerd en internationaal wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van het academisch programma. Door het schrappen van deze opleiding worden de academische vrijheid en institutionele autonomie zwaar onder druk gezet. Academische vrijheid is immers een van de belangrijkste principes in een democratische maatschappij.

De Vlaamse rectoren hebben hun grote bezorgdheid officieel uitgedrukt in een brief aan de Hongaarse zaakgelastigde in Brussel.

De afschaffing van het masterprogramma genderstudies aan de Hongaarse universiteiten kan moeilijk anders geïnterpreteerd worden als een directe aanval van de Hongaarse regering op de academische vrijheid in het land. Als Vlaamse universiteiten vragen we dat deze beslissing wordt teruggeschroefd.