Academische samenwerking met Iran

Persbericht – 26 april 2018

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) drukt zijn grote bezorgdheid uit over het lot van de ter dood veroordeelde Iraanse wetenschapper dr. Ahmadreza Djalali, die intussen al twee jaar is opgesloten in een Iraanse gevangenis.

De Vlaamse rectoren hebben unaniem beslist om met onmiddellijke ingang alle nieuwe vormen van academische samenwerking met Iraanse kennisinstellingen op te schorten. Zij eisen verifieerbare waarborgen van de Iraanse overheid dat de fundamentele mensenrechten van dr. Djalali worden gerespecteerd. Dit betekent dat hij recht krijgt op een eerlijk proces en op de noodzakelijke medische verzorging.
Zolang de Iraanse overheid geen gevolg geeft aan deze vragen zullen de Vlaamse universiteiten geen nieuwe institutionele samenwerkingsakkoorden meer afsluiten met Iraanse partners.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad drukt bij deze gelegenheid zijn waardering uit voor de diplomatieke inspanningen van de federale en Vlaamse overheid om tot een bevredigende oplossing te komen in de zaak Djalali en roept beide overheden op om hun inspanningen onverdroten verder te zetten.

Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen en voorzitter VLIR: De Vlaamse rectoren roepen de Iraanse overheid op tot respect voor de fundamentele mensenrechten van dr. Djalali. Recht op een eerlijk proces en recht op de noodzakelijke medische zorg zijn absolute voorwaarden die moeten worden vervuld alvorens de Vlaamse universiteiten nieuwe samenwerking met Iraanse instellingen kunnen opstarten.

Koen Verlaeckt, secretaris-generaal VLIR: Mensenrechten zijn een belangrijke leidraad in het buitenlands beleid van de Vlaamse regering. De Vlaamse Interuniversitaire Raad dankt de Vlaamse regering en het Vlaams parlement voor hun inspanningen en roept op om alle middelen aan te wenden om in de zaak van dr. Djalali tot een bevredigende oplossing te komen.