Personeelsstatistieken 2018

Persbericht – 8 januari 2019

De vijf Vlaamse universiteiten blijven groeien

De jaarlijkse VLIR-publicatie Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten geeft inzicht in zowel de opbouw als de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten, volgens categorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, nationaliteit en anciënniteit.

De vijf Vlaamse universiteiten zijn met 32.700 personeelsleden een van de grootste werkgevers van België, goed voor 25.905 voltijdse eenheden. Ze zijn de kernspelers van de Vlaamse kenniseconomie, actief op het vlak van kwalitatief hoger onderwijs, baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening met een meerwaarde.

Jaar na jaar trekken de universiteiten meer studenten aan en stijgt ook het aantal personeelsleden. De grootste aangroei situeert zich bij personeelsleden die worden gefinancierd buiten de werkingsuitkeringen die de universiteiten van de overheid ontvangen.

Herman Van Goethem: De personeelsleden van onze universiteiten worden via twee grote kanalen gefinancierd. Naast de werkingsuitkeringen van het departement Onderwijs en Vorming zijn er diverse bronnen van externe, competitief verworven financiering. We zien dat vooral de laatstgenoemde categorie veel sneller groeit. Bij wijze van voorbeeld: het zelfstandig academisch personeel ten laste van de werkingsuitkeringen steeg met ruim 37% in de periode 1982-2018. Het wetenschappelijk personeel buiten de werkingsuitkeringen vertienvoudigde in dezelfde periode.

Koen Verlaeckt: De sterke stijging van het aantal personeelsleden buiten de werkingsuitkeringen toont aan dat onze universiteiten zeer competitief zijn in het aantrekken van middelen. Tegelijk legt dit een toenemende druk op de basisfinanciering. We vragen dan ook aan de volgende Vlaamse regering om de basisfinanciering van de universiteiten substantieel te verhogen.