Personeelsstatistieken 2019

Persbericht – 19 november 2019

Vlaamse universiteiten overschrijden de kaap van 33.000 personeelsleden

Voor het eerst stellen de Vlaamse universiteiten meer dan 33.000 personeelsleden te werk. Met 33.535 personeelsleden (26.647,38 VTE) behoren ze daarmee tot de groep van de grootste werkgevers in ons land. De grootste stijging situeert zich binnen de groep van personeelsleden die buiten de werkingsuitkeringen wordt gefinancierd. Maar dat legt ook bijkomende druk op de basisfinanciering.

Jaarlijks publiceert de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) de Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Dit rapport geeft een gedetailleerd inzicht in zowel de opbouw als de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten: volgens personeelscategorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, nationaliteit en anciënniteit.

VLIR-voorzitter Luc Sels zegt: “Onze universiteiten zijn zeer competitief in het aantrekken van externe financiering, de zogenaamde derde en vierde geldstroom. Dit illustreert de slagkracht en topkwaliteit van onze instellingen. Zo zien we dat de inkomsten uit internationale onderzoeksfinanciering en contracten met de privésector systematisch blijven toenemen. Dat vertaalt zich in een aanhoudende personeelsgroei binnen die financieringscategorieën. Die competitiviteit is ook broodnodig omdat de basisfinanciering vanuit de Vlaamse overheid door de aanhoudende besparingen verder blijft eroderen.”

Op het telmoment van 1 februari 2019 was 13,1% van het personeelsbestand aan de slag als zelfstandig academisch personeel, 8,4% als assisterend academisch personeel, 44,7% als wetenschappelijk personeel buiten de werkingsuitkeringen, en 32,8% als administratief en technisch personeel.

“De toename van personeel buiten de werkingsuitkeringen gaat gepaard met een stijgend aantal studenten, wat extra druk legt op de basisfinanciering. Als universiteiten herhalen we dan ook onze vraag aan de Vlaamse Regering naar meer investeringskredieten.”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

De publicatie is beschikbaar als download via volgende link: klik hier.