Platform Wiskunde

Persbericht – 14 maart 2019

Vlaamse universiteiten willen wiskunde versterken

Wiskunde is enorm belangrijk. Onze samenleving heeft baat bij hoogstaand wiskundeonderzoek, performant wiskundeonderwijs en een vlotte vertaling van nieuwe wiskunde in innovatie. Om dat te realiseren, pleiten de vijf Vlaamse universiteiten voor een slagkrachtig platform dat de wiskunde verenigt.

Het weer voorspellen? Epidemieën beheersen? Onze voedselveiligheid monitoren? Artificiële intelligentie? Allemaal zijn ze onmogelijk zonder wiskunde. “Het is een paradox,” zegt Herman Van Goethem, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. “De impact van wiskunde op onze maatschappij wordt steeds groter. Maar toch is wiskunde steeds minder zichtbaar.”

Ondanks haar belang kampt de wiskunde vandaag met verschillende uitdagingen. “Een nijpend probleem is het tekort aan wiskundeleerkrachten. Elk jaar stoppen een 400-tal wiskundeleerkrachten ermee, de meeste door pensionering. Maar van de 100 wiskundigen die elk jaar afstuderen, kiezen er maar een 20-tal voor het onderwijs. Wiskundigen zijn immers ook erg gegeerd in het bedrijfsleven.”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR.

Om de uitdagingen structureel aan te pakken, moet de hele Vlaamse wiskunde samenwerken. Als rectoren pleiten we voor een wiskundeplatform, waar de onderwijssector, bedrijfs- en academische wereld samen timmeren aan een sterkere wiskunde. Zo kunnen ze beter communiceren over het belang van wiskunde, werken aan het optimaliseren van het wiskundeonderwijs, meer wiskundestudenten aantrekken (in het bijzonder meisjes), wiskundig onderzoek uitbreiden en de spillover van wiskundige kennis naar (onder meer technologische) innovatie verbeteren.

Als rectoren ondertekenden we de missieverklaring van het nog op te richten Platform Wiskunde Vlaanderen. Deze tekst, te vinden op www.platformwiskunde.be , werd ook ondertekend door o.a. Frank De Winne, Robbert Dijkgraaf, Françoise Chombar, Jef Colruyt en Charissa Parassiadis (gekend als Slongs). Ook de hoofden van de voornaamste onderwijskoepels Lieven Boeve en Raymonda Verdyck zetten hun handtekening.