Studentengegevens

Universiteiten ontvangen regelmatig de vraag van scholen of ze de studieresultaten van hun ex-leerlingen mogen ontvangen. Scholen wensen deze informatie te gebruiken om hun huidige leerlingen te informeren over de slaagkansen alsook om potentiƫle leerlingen aan te trekken. Dergelijke gegevens kunnen niet worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken studenten.
Indien universiteiten op het verzoek van de scholen wensen in te gaan, dan dienen zij aan elke student afzonderlijk toestemming te vragen of zij akkoord gaan dat hun studieresultaten aan hun vorige school worden meegedeeld. De universiteit kan expliciete toestemming vragen aan de student bij inschrijving. Enkel in die gevallen kan de vraag positief worden beantwoord.
Het Kenniscentrum Onderwijs en Vorming geeft aan de instellingen van het leerplichtonderwijs inzicht in het studietraject en in de studieresultaten van de eigen voormalige leerlingen via de databundel. De databundel is een omvangrijk geaggregeerd rapport waarin allerhande cijfermateriaal ter beschikking wordt gesteld via de beveiligde portaalsite Mijn Onderwijs.
Ook bij de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018, zal expliciete toestemming van de betrokkene vereist zijn.
Omgekeerd mogen ook universiteiten enkel leerlingengegevens ontvangen van de scholen, mits de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken leerlingen. Universiteiten wensen deze informatie te ontvangen om zo informatie over hun studieaanbod aan potentiƫle studenten te verstrekken.