Wijziging studieomvang masteropleiding

Aanvraag tot wijziging van de studieomvang van een masteropleiding met een studieomvang van 60 studiepunten. Het kan gaan om een uitbreiding van een bestaande master van 60 studiepunten tot 90 of 120 studiepunten of, het kan gaan om een vermindering van een bestaande masteropleiding van 90 of 120 studiepunten tot 60 of 90 studiepunten.

8 maart 2023

  • De universiteiten bezorgen een aanvraagdossier aan het VLIR-secretariaat.
  • Het aanvraagdossier wordt  gezamenlijk opgesteld door alle universiteiten die de masteropleiding aanbieden.
  • Het dossier wordt opgebouwd conform het NVAO operationeel kader Wijziging studieomvang.

maart – april 2023

  • Bespreking en goedkeuring door de werkgroep Onderwijs, VLIR en VLUHR.

uiterlijk 30 april 2023

  • VLUHR dient het dossier in bij de Vlaamse regering.

vóór 1 december 2023

  • De Vlaamse regering vraagt advies aan de NVAO en neemt op basis van het NVAO-advies en het ingediende dossier een beslissing betreffende de uitbreiding van de studieomvang.

VLIR-procedure en timing dossiers Wijziging studieomvang, indiendatum april 2023
NVAO operationeel kader, Wijziging studieomvang