Inrichten anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding

Aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding in het geval dat binnen de instelling de niet-anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding wordt aangeboden.

uiterlijk op 1 oktober van het academiejaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarin de anderstalige initiële bachelor- of master georganiseerd zal worden

  • De universiteit dient het aanvraagdossier in bij de Commissie Hoger Onderwijs (CHO).
  • Het aanvraagdossier wordt opgebouwd volgens de richtlijnen aanvraagdossier anderstalige opleiding van de CHO.

uiterlijk 1 september van het academiejaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarin de anderstalige initiële bachelor- of master georganiseerd zal worden

Aanvraag voor het aanbieden van een NIEUWE anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding.

31 januari van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarin de universiteit de opleiding op zijn vroegst wil aanbieden

 

CHO Richtlijnen aanvraag anderstalige opleiding