Kaderovereenkomst verwerking persoonsgegevens

In het kader van de samenwerking op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, hebben de vijf Vlaamse universiteiten voor de (gezamenlijke) verwerking van persoonsgegevens, een algemene gegevensverwerkingsovereenkomst opgesteld.

Voor alle projecten en samenwerkingen tussen de vijf universiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, moest telkens een verwerkingsovereenkomst worden opgesteld. Dit gebeurde voor elk project apart. De algemene kaderovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens tussen de Vlaamse universiteiten werd eenmalig ondertekend. In de samenwerkingsovereenkomsten voor projecten wordt vanaf nu naar de kaderovereenkomst verwezen. Dit betekent voor alle partners een grote administratieve en organisatorische vereenvoudiging.

De overeenkomst treedt in werking op 1 juni 2020.

Kaderovereenkomst verwerking persoonsgegevens