Lerend netwerk-event Inclusieve communicatie

De VLIR-werkgroep Diversiteit en sociaal beleid organiseerde op 21 november 2023 een lerend netwerk-event rond inclusief communiceren voor alle communicatiemedewerkers uit centrale diensten en faculteiten, websitebeheerders, wervings-en onthaalverantwoordelijken, schrijvers van beleidsteksten,… uit de vijf Vlaamse universiteiten.

Centraal stonden vragen als: Hoe communiceer je zodat alle studenten zich aangesproken voelen? Hoe ga je om met gevoeligheden rond gender en etnisch-culturele minderheden? Naast algemene uitgangspunten, kwamen ook praktische tips en uitwisseling van ervaringen aan bod.

 

Verslag Lerend netwerk-event
Presentatie van Team Taaladvies
Presentatie van UGENT